top of page

Heb jij ze? – dé 7 ingrediënten voor continuïteit van jouw onderneming?

Heb je wel eens een cake of taart gebakken? Zoals je vast wel weet zijn de juiste hoeveelheden van boter, meel, suiker en eieren essentieel om ervoor te zorgen dat de cake of taart slaagt. Zo zijn er ook een aantal basis ingrediënten essentieel om je onderneming succesvol te laten blijven.


Vandaag delen we dé 7 ingrediënten die wij door de jaren heen hebben ervaren die van levensbelang zijn voor continuïteit van jouw onderneming. Met deze ingrediënten zorg je voor een veerkrachtige en een toekomstbestendige organisatie.


Ten eerste, wat bedoelen we met continuïteit? Daar bedoelen we mee dat jouw onderneming groeit en bloeit op haar juiste tijd, net als in de seizoenen. En op de lange termijn een opwaarts pad bewandelt. Dat gestelde doelen worden bereikt, mensen er graag werken en je als organisatie een blijvende impact hebt op je omgeving.


1. Visie, missie en strategie

Misschien een open deur, maar het begint met het weten waar je naartoe gaat, je visie. Voor zowel jou als leider, als voor de organisatie. Een wijze spreuk van Salomo zegt: “waar geen visie is, zijn de mensen ongeremd.” Ofwel, waar het ontbreekt aan richting, daar gaan mensen alle kanten op. De kracht van een succesvolle organisatie begint altijd bij een inspirerende visie. Deze zorgt ervoor dat de neuzen van alle medewerkers dezelfde kant op staan. Je kunt het vergelijken met een groot containerschip die zijn koers vaart. Wanneer er meerdere kapiteins op een schip zijn, omdat er geen koers uitgezet wordt omdat de kapitein zijn positie niet inneemt, komt het schip niet waar hij zijn moet. Doordat er een stip op de kaart is uitgekozen weet iedereen waar hij aan toe is en kan iedereen zijn steen daaraan bijdragen.


“waar geen visie is, zijn de mensen ongeremd”

De missie ondersteund de visie. Dit geeft weer waar jullie als organisatie voor bestaan. In het geval van het containerschip is dit de containers op de meest efficiënte, veiligste en snelste manier, naar de juiste plaats van bestemming brengen. Waar ‘bestaat’ jouw onderneming voor?


De strategie laat de route zien die je moet afleggen om die visie te verwezenlijken en de missie invulling te geven. Denk bijvoorbeeld aan zaken als: welke en hoeveel medewerkers heb je nodig? Wie gaat wat doen? Wie is waar verantwoordelijk voor? Welke processen zijn hiervoor nodig? Op welke wijze zorgen we dat we onze producten of diensten verkopen? Welke financiën zijn nodig? Ga zo maar door.


Kortgezegd, zonder deze ingrediënten is je onderneming stuurloos. Maar met deze ingrediënten kun je recht op je doel afgaan. En zelfs meer bereiken dan je voor mogelijk had gehouden.


2. Waarden

Wat jij en jullie als organisatie belangrijk vinden bepalen jullie waarden. Dit vormt hoe je met elkaar omgaat. Hoe je intern met elkaar, met klanten en partners communiceert. En op welke wijze jullie te werk gaan. Waarden kunnen zijn vriendelijk, oprecht, professioneel, …


3. Leiderschapswaarden

Een belangrijk aspect zijn ook de leiderschapswaarden. Leiderschapswaarden vertellen specifiek hoe je wilt dat er leidinggegeven wordt. Bijvoorbeeld delegeren, inspireren, oplossingsgericht, noem maar op. Samen met de waarden bepaal je de cultuur die jij wilt dat er in je onderneming moet zijn.


De cultuur is het vervoersmiddel van jouw visie, missie en strategie. Net als het containerschip dat de containers op bestemming brengt, zo brengt de cultuur, door de waarden en leiderschapswaarden jullie visie, missie en strategie tot leven.


4. Leiderschapsvaardigheden

Alles valt of staat met leiderschap. Veel mensen zitten op leidinggevende posities, maar vinden het maar niks om hun medewerkers te ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Terwijl dit van levensbelang is voor je organisatie. Dit gebeurt in jouw leidinggeven en je kunt dit niet zomaar delegeren aan iemand anders. Deze medewerkers zijn er nota bene om de onderneming naar de door jouw ontworpen visie mee te helpen bouwen.


"Alles valt of staat met leiderschap"

Leidinggeven begint met het leidinggeven aan jezelf. Dit betekent dat je jezelf ontwikkelt in de gebieden die nodig zijn om als persoon succesvol te zijn. Daarmee bedoelen we niet, veel geld te verdienen. Maar dat je je leven op de rit hebt. Dat je blij bent met wie je bent, en weet wat je zelf nodig hebt en moet doen om jouw persoonlijke doelen te bereiken.

Wanneer je dit voor jezelf kunt, kun je dit een ander ook leren. Jij bent verantwoordelijk als leidinggevende om de mensen onder jouw leiding van A naar B te begeleiden. Om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling om hun persoonlijke doelen en daarmee de doelen van de onderneming te behalen.


Voorbeelden van vaardigheden zijn delegeren, discipline, rentmeesterschap, beslissingsvaardigheid, tijdbeheersing.


5. Elkaar goed kennen en aanvullen

Het is van levensbelang voor de organisatie dat in het team dat leidinggeeft aan de organisatie goed samengewerkt wordt. Dit heeft nodig dat je elkaar goed kent en weet hoe je elkaar kunt aanvullen. Het kennen van elkaar betekent dat je snapt waarom de ander zich zo gedraagt zoals die doet. En dat je van de ander weet wat hij/zij nodig heeft om goed te kunnen presteren en samen te werken.


Wat je hiermee bereikt is dat je als team en organisatie zeer doeltreffend wordt. Omdat je leert zien wat ervoor zorgt dat jullie effectief zijn met elkaar, weet je hoe je juist wel effectief met elkaar kunt samenwerken. Resultaten worden sneller behaald, beslissingen sneller genomen, en goed uitvoerbare plannen worden gesmeed en succesvol gerealiseerd.



6. Conflicten snel open en eerlijk oplossen

Een conflict of confrontatie wordt vaak ervaren als negatief. Onprettig. Of men denkt vaak dat wanneer er conflict is, er iets niet goed zit, en dat hoort niet. Conflict is nodig wanneer je effectief wilt samenwerken. En door op de juiste manier het conflict aan te gaan kun je ervoor zorgen dat ze bijdragen aan jullie succes. Een conflict is niet meer dan dat je iets niet met elkaar eens bent en dat in een stevige dialoog bespreekt.


Conflicten moeten snel, open en eerlijk worden opgelost. Het is dan ook van belang om die zaken waar jullie anders over denken te kunnen bespreken en samen tot een oplossing te komen. Dat betekent niet dat je het met elkaar eens moet worden, maar wel dat je samen bepaalt hoe je invulling kunt geven aan zaken waar je allebei achter kunt staan.


Wanneer je conflicten, of confrontaties, niet met elkaar aangaat, worden de juist wezenlijk belangrijke zaken niet besproken. Dit zorgt ervoor dat de juiste keuzes niet gemaakt worden en oplossingen niet komen. Conflicten kunnen ontstaan over feiten en taken, maar ook op relationeel vlak wanneer je vindt dat de ander op een voor jou onprettige manier iets communiceert. Het open en eerlijk bespreken van deze zaken zorgt ervoor dat er niets in de weg staat voor een snelle en gedegen besluitvorming in de onderneming. En dus dat jullie die geweldige visie ook daadwerkelijk realiteit kunnen zien worden.


7. Duidelijke verantwoordelijkheden en structuur die past bij de organisatie

Mensen zoals jij en ik, willen graag weten waar we aan toe zijn. We houden niet van onzekerheid. Onzekerheid komt door onduidelijkheid. Wanneer in een organisatie niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, weet niemand waar die aan toe is. Net als dat een visie belangrijk is voor de richting, zijn duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden belangrijk voor duidelijkheid in je organisatie. Dit zorgt ervoor dat medewerkers weten bij wie ze moeten zijn. En dat ze weten van wie ze kunnen verwachten dat zaken besproken gaan worden. Tevens maakt het helder wie welke beslissingen neemt. En dus kunnen deze sneller genomen worden. Verantwoordelijkheden staan met elkaar in verbinding en vormen de structuur.


"je hebt niks aan die structuur wanneer de andere ingrediënten ontbreken"

We zien vaak dat ondernemingen hun organisatie willen structureren terwijl de ingrediënten 1 t/m 6 niet op orde zijn. Neem maar van ons aan, je hebt niks aan die structuur wanneer de andere ingrediënten ontbreken. Een structuur werkt ondersteunend aan dat wat je wilt bereiken. Een structuur moet nooit een doel op zich zijn.


Twee zaken zijn belangrijk om te structuren in je organisatie, dat zijn verantwoordelijkheden en overleggen. Dus bij wie moet ik waarvoor zijn en met wie wordt er wanneer overlegd om belangrijkste zaken aan elkaar te verbinden?


We beseffen dat dit best veel is om in de smiezen te houden. Ons advies zou dan ook zijn om hier stap voor stap aan te werken en te beginnen waar je nog niet eerder aan gewerkt hebt. Dan krijg je goed in beeld waar je mogelijkheden liggen.


Wil je daar ondersteuning bij? Check hier ons programma en vraag vrijblijvend meer informatie op. Of bel ons! We komen graag met je in gesprek!

Comentarios


Cover ebook doorbreek blokkades.png

Doorbreek de blokkades die de groei van jezelf als persoon en

als organisatie in de weg staan

Start met dit e-book om de blokkades binnen jouw bedrijf te ontdekken en doorbreken - de meest effectieve manier voor de ontwikkeling van jezelf en jouw organisatie.

Bedankt voor je interesse! Er is een email met downloadlink naar je verstuurd.

bottom of page