top of page

Lastig soms hè met familie samenwerken?

Lastig soms hè met familie samenwerken?


Ik kan erover meepraten. In ons bedrijf werk ik nauw samen met mijn vader en broer (helaas niet op de foto).


En naast dat het natuurlijk prachtig is om zoiets te kunnen en mogen doen, heeft het ook z’n moeilijkheden.


Eén van die moeilijkheden is dat je als familie gewend bent om op een bepaalde manier met elkaar om te gaan.


⚠ Maar…zo kun je niet altijd in het bedrijf met elkaar omgaan. 


Simpelweg omdat je als familie het doel hebt om familie te zijn. 


En in het bedrijf is het doel om de gestelde bedrijfsdoelstellingen te behalen.


De kunst is om deze manieren van omgaan niet met elkaar te verwarren.


Een paar voorbeelden.


1️⃣ Als zoon of dochter verwacht je een bepaalde omgang van je vader of moeder. 


Dat ze voor je zorgen bijvoorbeeld. 


Dat ze een leidende rol innemen. 


Of je juist een bepaalde mate van vrijheid geven.


2️⃣ En andersom verwacht je als vader of moeder een bepaalde omgang van je zoon of dochter.


Dat ze je met respect behandelen.


Dat ze waarderen wat je voor ze doet en gedaan hebt.


Dat ze je om hulp of advies vragen en dat ook opvolgen.


3️⃣ Maar ook als broers of zussen ben je misschien wel gewend om lekker te bekvechten. 


Of juist passief agressief je ongenoegen te uiten.


En zo zijn er nog tal van voorbeelden. Elke familie is uniek!


⚠ Wanneer je dan deze verwachtingen of gedragingen het bedrijf in meeneemt, ontstaan er bijvoorbeeld teleurstellingen of je raakt gekwetst.


Sommige zaken zijn ook een stuk gevoeliger om te bespreken wanneer je met familie samenwerkt.


De opvolging.


Of de financiën bijvoorbeeld.


Maar ook elkaar kunnen aanspreken op gedragingen die niet in lijn liggen met de waarden van het bedrijf.


💡Dit komt omdat er veel meer gevoelens een rol spelen wanneer je familie bent.


Aantal tips hoe met deze uitdagingen om te gaan.


1. Ga in de familie met elkaar om als familie en in het bedrijf als collega’s.


2. Ontdek elkaars sterke kanten en maak hier gebruik van. Versterk elkaar in plaats van elkaar af te breken.


3. Spreek vooral zakelijk af hoe je met elkaar om wilt gaan. En dat dit anders is als dat je als familie met elkaar omgaat.


Wanneer gevoelige onderwerpen besproken moeten worden en je komt hier onderling niet uit, schakel dan externe begeleiding in.


Kun je hier wel hulp bij gebruiken? Plan vrijblijvend een gesprek met ons in.


Wij begeleiden dagelijks familiebedrijven met deze uitdagingen.


תגובות


Cover ebook doorbreek blokkades.png

Doorbreek de blokkades die de groei van jezelf als persoon en

als organisatie in de weg staan

Start met dit e-book om de blokkades binnen jouw bedrijf te ontdekken en doorbreken - de meest effectieve manier voor de ontwikkeling van jezelf en jouw organisatie.

Bedankt voor je interesse! Er is een email met downloadlink naar je verstuurd.

bottom of page